sieć sklepów SPOŻYWCZYCH rosa

przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (dalej: RODO) informujemy, że w związku z wypełnieniem formularza kontaktowego w serwisie internetowym www.vitaidea.pl oraz www.sklepyrosa.pl administratorem Państwa danych osobowych jest VITA IDEA Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Demokratycznej 115, 93-348 Łódź. W związku z powyższym chcielibyśmy przedstawić Państwu kilka istotnych informacji dotyczących zasad przetwarzania przez VITA IDEA Sp. z o. o. danych osobowych:

1) kontakt z nami możliwy jest także telefonicznie pod numerem (42) 687 63 60 lub drogą elektroniczną na adres biuro@vitaidea.pl;

2) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla umożliwienia skontaktowania się z Państwem w celu wskazanym w formularzu kontaktowym;

3) podane przez Państwo dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora danych (w tym marketingu bezpośredniego VITA IDEA Sp. z o. o.), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym przysługuje Państwu w każdym momencie prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego;

4) dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak istniał będzie cel, dla którego zostały zebrane;

5) dostęp do Państwa danych osobowych mają odbiorcy, którzy pomagają nam utrzymać system teleinformatyczny, w którym gromadzone są dane zawarte w formularzach kontaktowych;

6) jako Podmioty danych mają Państwo prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych (czyli sprawdzenia, jakie dane są przez nas przetwarzane),

b) sprostowania danych osobowych (w sytuacji, gdyby okazało się, że są nieprawidłowe),

c) uzupełnienia danych osobowych (w sytuacji, gdyby okazało się, że są niekompletne),

d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (będziemy wówczas mogli jedynie przechowywać Państwa dane osobowe),

e) usunięcia danych osobowych;

7) z praw, o których mowa w pkt 3, można skorzystać wysyłając maila na adres: biuro@vitaidea.pl;

8) w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

9) w oparciu o dane osobowe nie będziemy podejmowali wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.