Kontakt

CENTRALA FIRMY
Vita Idea Sp. z o.o.
ul. Demokratyczna 115
93-348 Łódź
Tel.: 42/687 63 60
Fax.: 42/687 65 30
e-mail: biuro@vitaidea.pl

NIP: 7272724922,
Regon:
100519325

Sąd Rejonowy Łódź,
XX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS: 0000309652,

Kapitał zakładowy i wpłacony
435 000,00 złotych

DYREKTOR DS. HANDLU I MARKETINGU

Krzysztof Kuźnicki
tel.: 42/687 63 60
krzysztof.kuznicki@vitaidea.pl

  

DZIAŁ WSPARCIA SPRZEDAŻY

KONTAKT ws. NAWIĄZANIA WSPÓŁPRACY 
 

Marta Łatkowska
Specjalista ds. Wsparcia Sprzedaży i Rozwoju Sieci
tel. kom.: 506 712 339
marta.latkowska@vitaidea.pl

Agata Kopacka
Specjalista ds. Strategii i Analiz
tel. kom.: 506 712 281
agata.kopacka@vitaidea.pl